ชลประทานภูเก็ต เผยถึงปริมาณน้ำและสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้

นายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์และปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระยะนี้ ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณฝนรวม ปี 2565 อยู่ที่ 2,260.2 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ย อยู่ที่ 2,816 มิลลิเมตร ซึ่งจากสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่ระยะนี้ โดยเฉพาะ 3 วัน ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่าง รวม 53,700 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณน้ำแยกเป็น อ่างเก็บน้ำบางวาด อำเภอกะทู้ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 9.63 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอ่างเก็บน้ำบางวาด มีความจุอยู่ที่ 10.20 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.4

ส่วน อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อำเภอถลาง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 7.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ มีความจุอยู่ที่ 7.19 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100.1 และอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ อำเภอเมืองภูเก็ต มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 4.13 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ มีความจุอยู่ที่ 4.14 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 99.9

อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานภูเก็ต ได้ดูแลเฝ้าระวังปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง พร้อมดำเนิการตามแผนบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งด้วย ส่วนพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ในช่วงนี้ ได้แก่ พื้นที่ตำบลกมลา พื้นที่ป่าตอง และพื้นที่ตำบลกะทู้ ส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ได้แก่ ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง และตำบลรัษฎา พื้นที่สามกอง อำเภอเมืองภูเก็ต โดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำจากทางราชการอย่างต่อเนื่องในระยะนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :