ทต.ราไวย์ มอบเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัย กรณีเพลิงไหม้บ้านบริเวณหมู่บ้านปฎัก ตำบลราไวย์

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลราไวย์ มอบเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัย กรณีเพลิงไหม้บ้านบริเวณหมู่บ้านปฎัก หมู่ ๔ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔ ราย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑,๗๔๘.๙๙ บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :