ทต.ราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยนายสมชาย ธนารักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาญัตติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน, ญัตติพิจารณาขอขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :