สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ วงเงินงบประมาณ 7 แสนบาท 
          ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโดยลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pntc.ac.thคะแนนโหวต :