สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ วงเงินงบประมาณ 1 ล้าน 3 แสน 5 หมื่น 8 พันบาท 
          ผู้สนใจ ยื่นข้อเสนอโดยลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pntc.ac.thคะแนนโหวต :