วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

          วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อน หรือ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หรือ ทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต www.ptc.ac.thคะแนนโหวต :